VÄLKOMMEN TILL VILLAVERDI & PEPPARKAKSHUSET   Ert hem "Away from home"  Stuga, boende centralt Borgholm Öland som passar bra till familens semester firande. Tar även större sällskap vid bröllop,fest skiva,50årskalas, eller konferrensen i det medelstora eller lilla företaget eller ledningsgruppen. ,(BO SEMESTERBOSTAD ,ÖLAND ,SKÖRDEFESTEN ,ÖLANDS SKÖRDEFEST, BOENDE STUGA,  HUS , LÄGENHET ,CONDO BOENDE,),)

Att tänka på!
ANKOMST / AVRESA
Tillträdesdag är vanligen söndag och lägenheten disponeras tidigast från kl. 15.00 ankomstdagen till kl. 11.00 avresedagen, om inget annat angivits. Bekräftelsen skickas hem till Dig inom 5 dagar sen bokningen görs, läs noga igenom denna för att undvika missförstånd, kontrollera framför allt ankomst och avresedatum.
På ankomstdagen möter vi med nyckel på plats, om inte annan överenskommelse gjorts.
UTRUSTNING
Alla lägenheter är utrustade för självhushåll. Du behöver endast ta med Dig handdukar, lakan (ej sovsäck), toa-hushållspapper och övriga förbrukningsartiklar. Vi kan även erbjuda uthyrning av lakan och handdukar.(50 kr/set) OBS. begränsat antal. Du bör tänka på att semesterbostaden ofta skiljer sig från Ditt eget hem. Inredningen kan ibland bestå av möbler, tapeter och mattor som kanske inte överensstämmer med Din smak.

Antalet personer får ej överstiga antalet bokade bäddar, dagsbesökare får ej övernatta utan hyresvärdens tillåtelse. Värden har rätt att kräva ersättning. Det är ej tillåtet att sätta upp tält i trädgården om hyresvärden inte givit sitt medgivande. Vi har våningssängar, och ibland måste bäddsoffor användas vid större sällskap. Kalk är nyttigt för kroppen, men på Öland har vi lite väl mycket i vårt vatten som kan lämna märken efter sig i kastruller, på diskbänkar, i tvätt, toalett och duschrum, helt ofarligt men kan tyckas ofräscht om man inte är van vid det.
STÄDNING
För att kunna utföra en ordentlig städning före avresan tar Du säkrast med Dig eget rengöringsmedel. Om värden vid besiktning ej anser städningen vara tillräcklig kommer han att utföra städning på Din bekostnad.-         Vid ankomsten kommer Du  att få lämna en städ & nyckeldeposition  ( 600 kr) , som Du får tillbaka vid avresan sedan städningen kontrollerats och godkänts och vi fått tillbaka nyckel/nycklar.
SOPTÖMNING
Soptömning sker endast var 14:e dag. Tänk på att källsortera i möjligaste mån. Särskilda separata kärl finns för papper,
glas och hushållssopor. Försök följa de anvisningar som finns betr. sopsorteringen.
SÄRSKILDA BEHOV
Har Du något handikapp eller speciella krav som måste uppfyllas för att Du skall trivas, bör Du se till att få svar på alla Dina frågor från oss innan Du bestämmer Dig.
HUSDJUR
Vill Du ta med Dig Ditt husdjur måste Du uppge detta vid bokningstillfället. Tänk på att alla inte tycker om att det funnits husdjur i sängen. Husdjur, är endast tillåtet i angivna lägenheter. Observera också att det är RÖKFÖRBUD inomhus i alla lägenheter. Även om både husdjur och rökning är förbjudet innebär detta ej lägenheten är allergisanerad.
OBJUDNA GÄSTER
Öland är förutom vissa centralorter ren landsbygd, Du måste räkna med att det "på landet" sommartid förekommer flugor, mygg, tvestjärtar, spindlar, getingar och andra små krabater.
OMGIVNINGEN
Sommaren är en aktiv period. Inne i Borgholm rör sig många människor både dag och nattetid. Tidigt på morgonen städas gatorna, stora flockar kajor bor i parken, grannen kan ha fest. Detta kan medföra störande ljud i omgivningen.
FÖR ALLAS TRIVSEL
Tänk på att högt ljud från radio, tv, sterio kan upplevas störande av andra gäster.
Mellan klockan 23 och 07, skall hyresgästerna iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster.
FISKE
Du får gärna pröva lyckan i våra fiskevatten. Du får fiska fritt längs våra kuster med handredskap.
JÄMFÖRELSEPRIS
Ibland kan hyreskostnaden tyckas hög men dela då priset med antal dagar och personer som kan bo i stugan. Jämför sedan denna summa med vad det t.ex. kostar att bo på vandrarhem per bädd. Exempel: 4900:- för 1 vecka och 4 personer blir bara 175:-/bädd och dag/natt, och då delar Du inte kök, WC och dusch med andra människor Du inte känner.
INBETALNING
Din bokning skall vara betald när Du kommer till Öland, om inte särskild överenskommelse gjorts med värden .
Har Du bokat ett boende men ej kommer (utan att avbokning skett) kommer vi att debitera Dig full hyreskostnad för den tid vi ej lyckas hyra ut igen. Vid avbokning skall Du kontrollera att Du får en avbokningsbekräftelse, oavsett om Du har betalat eller ej.

 

Wallin & Tegert

Verdandi gränd 3
38732 Borgholm


Vägbeskrivning
Karta
Res mot Kalmar
ta Ölandsbron (väg 136) följ skyltar mot Borgholm
när du kommer till första vid rödljusen
åk mot Centrum med + (röda korset-sjukhus )
sväng vänster vid t-korsningen med (storgatan) rakt fram
ta (tullgatan)
sväng vid den andra avtagsvägen (skylt Strand Hotel)
Inne på Badhusgatan är Verdandi gränd den 7:e vägen till höger.

Parkera på någon av dom 18 fria rutorna på högra sidan av gatan
det kan vara fullt men då kan ni lasta av på någon av de kryssade rutorna utanför grindarna I väntan på en fri parkeringsplats

Ring gärna 0707696761 redan när ni anländer till staden Borgholm så möter vi upp och hänvisar er till ert boende

Stugor:
Det finstilta

Vad gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet?
Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter antagna av Föreningen SverigeTurism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv (lutande) stil här nedan.
Vem är ansvarig?
Ansvarig uthyrare är:
Kjell Wallin.
Rutger Fuchs gatan 4. 116 67 Stockholm
Tel. 08-7716860 el. 070-7696761         

Som uthyrare är vi skyldiga att se till :               
Att             Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning :Brev /email  som Du är skyldig att kontrollera för att undvika missförstånd .
Att             Du får handlingar och uppgift om var nyckel kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 7 dagar före avtalad ankomstdag.
Att             lägenheten stämmer överens med beskrivningen.
Att             Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning.
Att             Du får disponera lägenheten från tidigast kl. 15 avtalad ankomst dag till kl 11 avresedagen, om inget annat meddelats .    
                  Intil avtalad ankomstdag och tid  eller efter besiktigad avresa äger uthyraren rätt att fritt disponera lägenheten

När blir min bokning bindande?
Både Du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och Du betalat anmälningsavgiften
(eller hela hyran).
När ska jag betala?
Om Du bokat tidigare än 80 dagar i förväg är anmälningsavgiften 1000 kr/ vecka , eller 20 % av hyran. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till Dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 45 dagar före avtalad ankomstdag.. Om Du bokat senare än 35 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 5 dagar. Vid bokning nära ankomst, måste betalning ske omgående, betalkortsnummer kan komma att krävas. Vid utebliven ankomst, dvs om avbokning ej skett vid bokning nära ankomst, kommer full hyra att debiteras för den tid vi ej lyckas hyra ut igen.
Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som avbokning från Din sida och då gäller reglerna för avbokning.
Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta Din avbokning skriftligen. Din avbokning är giltig först när Du fått en skriftlig bekräftelse på Din avbokning från oss. Om Du avbokar tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, behöver Du inte betala mer än en anmälningsavgiften på 1000 kr. Om du avbokar 30 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste Du betala 90% av hyran. Om Du redan hunnit betala mer än vad Du i så fall blir skyldig att betala, så får Du omedelbart tillbaka mellanskillnaden . Om vi lyckas hyra ut lägenheten till någon annan återbetalar vi till Dig ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för anmälningsavgiften.
* Vid avbokning återbetalas ej anmälningsavgift och avbeställningsskydd.
Men om det händer något?
Du kan skydda Dig emot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 300 kr per person/bädd i lägenhet och bokning / vecka . Detta innebär att Du i vissa falla kan avboka fram t om dagen före avtalad ankomst . Avbeställningsskyddet betalas i samband med anmälningsavgiften.                 
Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte har varit kända när Du bokade:           
        dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.        
        inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret        
        det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, som Du inte kunde förutse när Du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att Du ska stå fast vid Din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad.    
        Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall sändas till oss senast en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet och anmälningsavgiften återbetalas  inte vid avbokning.      
Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda Dig en annan lägenhet vars skillnader mot den Du bokade är så små att de saknar betydelse för Dig, så har Du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det Du betalat oss, med avdrag för den nytta Du kan ha haft av lägenheten. Om Du har klagomål skall Du framföra dem till hyresvärden, i inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, skall Du anmäla omgående till hyresvärden , som måste få en chans att rätta till det. Om Du ej meddelat värden under vistelsen kan Du ej heller ställa krav på ersättning i efterhand. Du harinte  rätt att överföra Din bokning på en annan person,  men vi kan  godta en annan  personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i vilket fall som helst   meddela oss före tillträdesdagen.
Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och Du får inte låta fler personer övernatta i lägenheten eller på tomten, än vad Du uppgav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan. (Följ de anvisningar, som finns tillgängliga i Din lägenhet) Om Du missar detta kommer vi att utföra städning på Din bekostnad. Vid ankomsten kan Du komma att få lämna en städdeposition (600 kr) som Du får tillbaka vid avresan sedan lägenheten kontrollerats och städningen godkänts.
Krig, naturkatastrofer, strejker m m
Både Du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken Du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad Du betalat, med avdrag för den nytta Du haft av stugan/lägenheten.
Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd Dig direkt till hyresvärden/oss med eventuella klagomål. Tänk på att Dina möjligheter att få rättelse minskar om Du dröjer med att klaga. (se under vad har jag för rättigheter?) Om vi inte kommer överens, kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i Din hemkommun kan hjälpa Dig. Adressen till ARN är Box 174, 101 23 Stockholm.   

 

TILL HEMSIDAN       
TILLBAKA